uppsalaslott

Revision

Genom att låta en revisor utföra en revision skapas en kvalitetsstämpel. För dig som kund innebär det en trygghet då du vet att verksamheten bedrivs på ett riktigt och lönsamt sätt. Dessutom skapar en revision ett förtroende mot kunder, leverantörer, kreditgivare och andra intressenter vilket ger förutsättningar för nya affärsmöjligheter och företagsutveckling.

Vi utför revision på alla typer av associationsformer så som aktiebolag, handelsbolag, bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar och ideella föreningar. Förutom den traditionella granskningen av årsredovisning utför vi också granskning utifrån särskild överenskommelse som till exempel granskning av lagerinventering för att stärka den interna kontrollen.

En revisor kan hjälpa dig med så mycket mer än att granska redan utförda händelser. Ta möjligheten och använd revisorn som kunskapsresurs i frågor som rör verksamheten. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig under kategorin rådgivning.