Revision

För att genomföra en revision krävs kunskaper inom redovisning, juridik och beskattning. En revision ger trygghet och ökar din förståelse för den egna verksamheten. Vi hjälper ditt företag med en oberoende revision utförd av en legitimerad revisor.

Revision Intro

Har ni rätt revisor?

Vi tycker att en revisor ska vara engagerad, kompetent och prisvärd.  Du som kund ska känna att du får det engagemang ditt företag förtjänar, utfört av kompetenta revisorer till ett pris som ligger i linje med den nytta ditt bolag får av revisionen.    

Engagemang

För att ett bra samarbete ska uppstå krävs engagemang från revisor och kund. Vi på Feiff vill vara ett naturligt inslag i ert beslutsfattande genom att vara ett bollplank och finnas tillgängliga i stora och små frågor, vi är bara ett samtal eller mejl bort. 
För att hålla kontinuerlig kontakt träffar vi våra kunder minst en gång per år för genomgång av verksamheten och diskuterar utvecklingsmöjligheter. 

Kompetent team

Vi åtar oss olika typer av associationsformer men vi är specialiserade på aktiebolag och bostadsrättsföreningar. Våra medarbetare har alla tidigare erfarenhet från att ha jobbat på ”andra sidan” med dessa två former och har på så vis skaffat sig en bra förståelse och kunskap om hur revisionen ser ut från kundens sida. För vissa mer komplexa frågor har vi samarbetspartners som vi jobbar nära i samband med till exempel skatte- eller avtalsjuridik. 

Prisvärt

En revision är en högkvalitativ tjänst som innebär stort ansvar för revisorn. Men revisionen ska också innebära stor nytta för kunden och priset ska återspegla den nyttan. Kontakta oss gärna för en kostnadsfri offert. 

Boka ett kostnadsfritt möte

Välkommen att kontakta oss om ni har frågor och funderingar.
Ni når oss genom e-post, telefon eller formuläret.