Revision - en viktig granskning av värde

En revison är ett sätt att kvalitetssäkra ditt företag och uppbringa trygghet för både dig som driver verksamheten och externa intressenter. Revisionen ger dig ökad förståelse för din organisation och ger dig även ett kvitto på att verksamheten hanteras och bedrivs enligt upprättade regler och normer.

Revision Intro

Vad är en revision?

En revision innebär att en auktoriserad revisor granskar och bedömer ett företags redovisning och förvaltning. Revisionen säkerställer att det granskade företaget följer lagar och förordningar på ett korrekt sätt, något som kan vara viktigt att påvisa även för betydande externa parter för företaget som exempelvis ägare och fordringsägare. En revision kan såldes likställas vid en kvalitetssäkring av en verksamhet och dess årsredovisning.

På Feiff hjälper ditt företag med en oberoende revision utförd av en auktoriserad revisor.

 

Hur går revisionen till?

Den auktoriserade revisorn granskar löpande de ekonomiska delarna i företagsverksamheten och fastställer sedan en så kallad revisionsberättelse. Revisionsberättelsen förtäljer om bokföringen är uppställd enligt lagstadgade krav. Enkelt skulle man kunna säga att revisorn går igenom företagets ekonomiska händelser som transaktioner och andra företeelser där det finns risk för fel.

En revisor går igenom företaget så grundligt att hen i sitt revisionsuppdrag ofta kan komma med förbättringsförslag både när det kommer till redovisning och andra rutiner. Dessa förbättringsförslag och rekommendationer tilldelas ofta kunden igenom ett så kallat revisions-PM, något som kunden får ta del av både genom samtal och i skriftlig form. Förbättringar i kundens processer minskar risken för eventuella fel i framtiden.

Vår kompetens

Våra revisorer är specialiserade på aktiebolag och bostadsrättföreningar men vi åtar oss olika typer av associationsformer. Våra revisorer har både erfarenhet sedan tidigare arbeten och förvärvad kunskap om hur revisionen ser ut från kundens sida.

Vi utför revision för:

  • Aktiebolag
  • Handelsbolag
  • Bostadsrättsföreningar
  • Ekonomiska föreningar
  • Ideella föreningar

 

En revision är en högkvalitativ tjänst som innebär stort ansvar för revisorn. Men revisionen ska också innebära stor nytta för kunden och priset ska återspegla den nyttan.
Kontakta oss gärna för kostnadsfri offert.

Boka ett kostnadsfritt möte

Välkommen att kontakta oss om ni har frågor och funderingar.
Ni når oss genom e-post, telefon eller formuläret.