Företagsrådgivning, Rådgivning & Revisorsintyg

Vårt verksamhetsområde Rådgivning är brett och anpassad efter dig som kund och dina behov. Vi kan hjälpa dig med företagsrådgivning, rådgivning kring att starta eget företag, starta aktiebolag, frågor kring revisorsintyg samt frågor gällande styrelse. 

Vår Rådgivningsverksamhet

Vi hjälper både dig som befintlig och som ny kund med rådgivning gällande företagande, styrelse och ägarfrågor samt revisorsintyg. För befintliga kunder är det ett verktyg att skapa ytterligare kundnytta och för nya kunder en möjlighet för nya relationer till glädje för båda parter.

Företagsrådgivning

Vår företagsrådgivning ger dig råd och tips när det kommer till det mesta kring företagande. Vi hjälper dig med såväl rådgivning kring att starta som att driva företag.

Företagare ställs då och då inför nya situationer eller situationer som kräver svårfattade beslut. Det kan i dessa lägen vara skönt och behjälpligt att få diskutera nästa steg med en utomstående part.

 

Vår företagsrådgivning hjälper er med nya perspektiv och stöd i de nya och svåra situationer ni stöter på inom ert företag. 

Starta eget aktiebolag

Går du i tankar kring att bilda ett eget aktiebolag? Vi kan hjälpa dig genom att vara ett bollplank för dina idéer, komma med nya perspektiv och nyttig input kring att driva och starta ett eget aktiebolag. Självklart kan vi även hjälpa dig med det administrativa arbetet i samband med bildandet av aktiebolag. Ibland behövs det lite mer än rådgivning när det kommer till att starta eget, därför kan vi även hjälpa dig med intyg av apportegendom eller andra intyg. 

Revisorsintyg

Revisorsintyg efterfrågas ibland inom olika branscher eller affärsområden. Exempelvis inom transportverksamhet när fler bilar ska tas i bruk, eller om ett företag söker ersättning i samband med Covid-19. Vi har god erfarenhet av intyg inom de flesta områden och kan hjälpa er med revisorsintyg. 

Styrelse och ägarfrågor

De flesta bolag har någon gång frågor kring styrelsens agerande, vad som gäller vid ägarskifte eller liknande händelser. Dessa frågor kan vara både konstruktiva och framåtriktade, men ibland kan de även vara jobbiga och infekterade frågor. Vi kan hjälpa er med diskussioner och nya perspektiv när ni stöter på frågor inom styrelse och ägarskap. Krävs det kan vi även hjälpa er med vad som gäller enligt lagen.

Skatterådgivning & avtalsjuridik

För mer komplexa skattefrågor och upprättande av avtal kan vi hjälpa er med att komma i kontakt med experter. Vi på Feiff har flertalet etablerade kontakter som kan bistå våra kunder med efterfrågad expertis.


Behöver ni hjälp mer företagsrådgivning, revisorsintyg eller vill ni ha stöd i att starta eget aktiebolag? 

Kontakta oss på Feiff! Skicka in kontaktförfrågan direkt här på sidan så bokar vi in ett möte!

Boka ett kostnadsfritt möte

Välkommen att kontakta oss om ni har frågor och funderingar.
Ni når oss genom e-post, telefon eller formuläret.