bg_2

Rådgivning

Alla företag har sin egen historia. Från bildandet, via verksamhetsutveckling till en eventuell försäljning eller avveckling ställs företagsledaren inför en rad frågor. När dessa frågor dyker upp kan det kännas tryggt att rådfråga en specialist.

Vi ger råd både inom mindre frågor så som “klarar ekonomin av att jag anställer en person till” eller “är det bäst för mig att köra privatbil eller tjänstebil?” Men ibland rör det sig om större händelser så som bolagsbildning, företagsöverlåtelser, generationsskifte, företagsvärdering eller den viktiga frågan “hur kan jag tjäna mer pengar på min verksamhet?”