Vår Hållbarhet

Feiffs hållbarhetsarbete delas in i tre områden där var och en av dessa områden är en central del för att skapa en hållbar arbetsplats.

Ekonomisk hållbarhet

Vår revision av årsredovisningar och andra finansiella rapporter är en förutsättning för att den ekonomiska information som flödar i vårt samhälle ska vara pålitlig. Utöver det motverkar vårt arbete penningtvätt, skattebrott och korruption. Med insyn i våra kunders ekonomi kan vi hjälpa dem att ta rätt beslut och på så vis skapa framgångsrika bolag som blir ekonomiskt hållbara över tid.

Social hållbarhet

Det centrala inom social hållbarhet är bolagets medarbetare. Att vara anställd hos Feiff innebär en hållbar arbetssituation där utgångspunkten är att driva en lönsam revisionsbyrå utan övertid. Bolagets medarbetare ska kunna anpassa sin arbetssituation efter livssituation så att livspusslet går ihop.

Miljömässig hållbarhet

Vi som revisionsbyrå har överlag en mycket låg miljöpåverkan. Men vi försöker ändå göra medvetna miljöval i samband med upphandling av varor och tjänster. Det kan tex röra inköp av el och kontorsmaterial eller minskade transporter och hemmaarbete.