bg_4

Redovisning

Låt oss ta hand om din ekonomihantering så du kan ägna dig åt kärnverksamheten. Vi ser till att du slipper att bry dig om redovisningsprinciper, rapportering till Skatteverket och kostnaden för att ha en egen ekonomienhet. Under hela kedjan med löpande redovisning, bokslut, årsredovisning och deklaration kan du känna dig trygg med att ditt företag sköts på ett korrekt och effektivt sätt. Dessutom kan du själv välja om arbetet ska utföras på plats hos företaget eller i våra egna lokaler. För att du ska få egen kontroll och kunskap om företagets ställning erbjuder vi återkoppling och analys efter utfört arbete.

Om det finns en ekonomienhet på ditt företag kan ni plocka ut de tjänster som ni behöver hjälp med. Exempel på det kan vara upprättande av årsredovisning, konsultation i redovisningsfrågor utanför ert egna kunskapsområde eller frågor kring val av K2 eller K3.