Presentation

År 1990 startade Percy Feiff Företagsrevision AB. Företaget gick under detta namn fram till 2013 då namnbyte genomfördes i samband med införandet av en ny grafisk profil. Med tiden har bolaget växt och utvecklats men värderingarna från den lilla byrån har alltid varit och kommer alltid att vara centrala. För våra medarbetare innebär det stark gemenskap och stort utrymme för egna tankar och idéer. Tillsammans med korta beslutsvägar gör det att alla medarbetare har stor möjlighet att påverka sin egen arbetssituation vilket har gett oss ett företagsklimat med minimal personalomsättning. För våra kunder innebär den låga personalomsättningen bra kontinuitet och goda relationer.